Poppenhuizen en miniaturen 't Kleine Loo

Alles Klein

Disclaimer

Alles Klein spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Alles Klein behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Alles Klein geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Alles Klein geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alles Klein garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Alles Klein aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.Top

Terug